Despre mandrie

Standard

“Mandria este tăgăduirea lui Dumnezeu, năs­cocirea dracilor, dispreţuirea oamenilor, maica osîndirii, nepoată a laudelor, semnul nerodniciei, izgonitoarea ajutorului lui Dumnezeu, înaintemergatoarea ieşirii din minţi, pricinuitoarea căderilor, pricina luării în stăpînire (de draci), izvor al maniei, uşa făţărniciei, cauza nemilostivirii, păzitoarea păcatelor, contabilă amarnică, judecătoarea oamenilor, potrivnica lui Dum­nezeu, rădăcina hulei.”

 “Unde s-a întîmplat căderea, acolo s-a sălăşluit mai înainte mandria. Al doilea lucru e vestitor al celei dintai.”

 Celor mandri Domnul le stă împotrivă» (Pilde 16, 5 şi I Pt. 5, 5). Şi cine poate să-i miluiască pe ei ? «Necurat este la Domnul tot cel mandru cu inima» (Pilde 16, 5). Şi cine va putea să-1 curăţească pe unul ca acesta ?”

“E ruşine să se mandrească cineva cu podoabă străină, dar e nebunia cea mai de pe urmă să se fălească, prin închipuirea de sine, cu darurile lui Dum­nezeu. Făleşte-te numai cu înfăptuirile tale dinainte de naştere. Căci cele de după naştere Dumnezeu ţi le-a dăruit, ca şi naşterea însăşi.”

“Nu-ţi înălţa grumazul, odată ce eşti pămîntesc. Căci mulţi au căzut din ceruri, măcar că erau sfinţi şi nematerialnici.”

“Mandria este sărăcia cea mai de pe urmă a su­fletului ce-şi năluceşte bogăţia şi socoteşte întuneri­cul, lumină. Nu numai că nu îngăduie, necurata, o înaintare, ci şi aruncă de la înălţime pe cel stăpînit de ea.”

“Mandria este mărul putred pe dinăuntru, dar pe dinafară strălucitor de frumuseţe. Călugărul mîndru nu va avea nevoie de drac. Căci el însuşi îşi este drac şi vrăjmaş ce se războieşte cu sine.”

“Pe cat este întunericul de străin de lumină, pe atît este cel mandru, de străin de virtute. In inimile ce­lor mandri se vor naşte cuvinte de hulă; în sufletele celor smeriţi, vederi cereşti. Furul urăşte soarele, iar trufaşul dispreţuieşte pe cei blanzi.”

Sf. Ioan Scararul

Citeste si

Patima curviei

Deznadejdea omului apasat de pacate

Vitalismul

De la icoana bizantina la “icoana” Playboy

Comunicarea prin tacere

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s